Przedstawimy referencje za niektóre wykonane inwestycje:

  • Budowa stacji benzynowej
  • Budowa ulicy Przemysłowej
  • Roboty z materiałów granitowych
  • Otoczenie budynków mieszkalnych
  • Remonty ulic gminnych
  • Budowa Metra Warszawskiego